Eesti 200 toetus jätkab pärast valimisi tõusu

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 30,2%, Eesti 200 17,5% ja Keskerakonda 14,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased tulemused kajastavad küsitlusperioodi 7. – 13. märtsini ning kokku küsitleti 1000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Suured muutused erakondade toetuses vahetult enne valimisi nõuavad ka täpsustust selle osas, kuidas oleks kõige parem toetuse hetkeseisu hinnata. Kui toetusnumbrid püsivad nädalast nädalasse võrdlemisi stabiilsed, on Norstati nelja nädala koondtulemus (mis ennustas riigikogu valimiste tulemust kõige paremini 2019. aastal) kõige täpsem oletus erakondade toetuse hetkesesiu kohta. Kui toetusnumbrid aga muutuvad järsult, võib juhtuda, et viimaste nädalate tulemused erinevad märkimisväärselt nelja nädala koondtulemusest ning on ühtlasi ka paremad oletused hetketoetuse osas (2023. aasta riigikogu valimiste tulemust ennustas kõige täpsemalt Norstati valimisnädalal tehtud küsitlus).

Norstati poolt iga nädal mõõdetud erakondade toetusnumbrite puhul keskendume ka edaspidi nelja nädala koondtulemustele, kuid rõhutame viimase nädala küsitlustulemusi juhul, kui nädalastes tulemustes on võrreldes eelmise nädalaga toimunud väga suur muutus või kui viimase nädala tulemus erineb oluliselt nelja nädala koondtulemusest. Sellest tulenevalt on käesoleval nädalal põhjust keskenduda viimase nädala tulemustele ning mitte nelja nädala koondtulemustele.

Viimase nädala tulemuste põhjal on Reformierakonna toetus võrreldes valimiste nädalaga langenud 2,3 protsendipunkti võrra, kuid edu järgnevate ees on suur. Eesti 200 toetus on tõusnud 3 protsendipunkti võrra ning sellega tõusis esimest korda parlamenti pääsenud erakond reitingutabelis neljandalt kohalt teiseks. Kolmandal kohal on Keskerakond, kelle toetus pole võrreldes valimiste-eelse küsitlusega märkimisväärselt muutunud.

Esikolmikule järgnevad EKRE (13,5%), SDE (9,2%) ning Isamaa (8,6%). EKRE toetus on pärast valimisi veel langenud ning reitingutabelis ollakse nüüd neljandal kohal. Nii SDE kui ka Isamaa on võrreldes valimistele eelnenud küsitlusele mõnevõrra toetust kasvatanud.

Viimase nelja nädala koondtulemuste põhjal on liidrikohal oleva Reformierakonna toetus 29,2%, järgnevad EKRE 18,9% ning Keskerakond 16,7%. Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13,1%), Isamaa (8,7%) ning SDE (8,1%).

  14.02-13.03.2023

Koondtulemus

07.03-13.03.2023

Viimase nädala tulemus

Eesti Reformierakond 29,2% 30,2%
Eesti 200 13,1% 17,5%
Eesti Keskerakond 16,7% 14,9%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18,9% 13,5%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,1% 9,2%
Isamaa 8,7% 8,6%
Erakond Parempoolsed 2,2% 3%
Erakond Eestimaa Rohelised 1,5% 1,3%
Muu 1,6% 1,7%

 

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (29,2%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,74%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul +/-1,04%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Neli korda väiksema valimi (nagu on iganädalastes küsitlustes) on veamäär umbes kaks korda suurem.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 14.02-20.02, 20.02-27.02, 27.02-03.03 ja 07.03-13.03 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white