EKRE toetus on langustrendis

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,6%, Keskerakonda 23,2% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,6% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 17. augustist 15. septembrini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Kuigi nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud, siis viimase viie nädala jooksul on liikunud langustrendis EKRE. Rahvuskonservatiivide reiting on selle aja jooksul langenud 2,3% võrra,

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (9%) Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,2%) ning Isamaa (5,1%).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,9% ja opositsioonierakondi 41,8% vastajatest.

  10.08-09.08

Koondtulemus

17.08-15.09

Koondtulemus

Eesti Reformierakond 33,5% 33,6%
Eesti Keskerakond 23,6% 23,2%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 15,9% 15,6%
Eesti 200 8,6% 9%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,4% 8,2%
Isamaa 5,2% 5,1%
Erakond Eestimaa Rohelised 2,2% 2,3%
Muu 2,6% 3%

*Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna ühinemine Eesti Tulevikuerakonnaks toimus küsitlusperioodi ajal, mistõttu kajastub uue erakonna toetus koondtulemustes järgmisel nädalal.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning maksimaalne statistiline viga on +/- 1,46%. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (33,6%) ning sellisel juhul on veamäär 1,46%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,68%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest vaid 0,9%.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 17.08-25.08, 25.08-31.08, 02.09-09.09 ja 09.09-15.09 ning nendele vastas kokku 4002 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white