Erakondade toetusprotsendid püsivad jätkuvalt stabiilsed

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,7%, Reformierakonda 18,4% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. aprillist 6. maini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Nädalaga ei kasvanud ega kahanenud märkimisväärselt ühegi erakonna toetus. Isamaa püsib kindlalt liidrikohal ning vahe teisel kohal oleva Reformierakonnaga on 9,3 protsendipunkti. Kolmandal kohal oleva EKRE ja teisel kohal oleva Reformierakonna vahe on 0,4 protsendipunkti. Kuigi reitingutabelis on Reformierakond tõusnud hetkel EKRE ette teisele kohale, on nende kahe erakonna toetus jätkuvalt praktiliselt võrdne.

Esikolmikule järgnevad SDE (14,7%), Keskerakond (10,6%) ning Eesti 200 (5%).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 38,1% ning opositsioonierakondi 56,3% vastajatest.

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 29% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 66% vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti. 23% vastajatest kiidab heaks, kuid 67% vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama.

01.04-29.04.2024

Koondtulemus

08.04-06.05.2024

Koondtulemus

Isamaa 27,3% 27,7%
Eesti Reformierakond 18,5% 18,4%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18,8% 18%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14,3% 14,7%
Eesti Keskerakond 9,8% 10,6%
Eesti 200 5,2% 5%
Erakond Parempoolsed 3,6% 3,2%
Erakond Eestimaa Rohelised 1,6% 1,8%
Muu 0,9% 0,6%

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (27,7%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,68%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,82%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 08.04-15.04, 15.04-22.04, 22.04-29.04 ja 29.04-06.05 ning nendele vastas kokku 4003 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white