Erakondade toetusprotsendid püsivad stabiilsena

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,3%, Keskerakonda 25% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,6% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 18. maist 16. juunini ning kokku küsitleti 4003 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Nädalaga ühegi erakonna toetus praktiliselt ei muutunud. Reformierakonna edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 6,3% ning Keskerakonna edu kolmandal kohal oleva EKRE ees on 8,4%.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,1%), Eesti 200 (7,5%) ning Isamaa (5,5%).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 47,1% ja opositsioonierakondi 39,4% vastajatest.

12.05-08.06

Koondtulemus

18.05-16.06

Koondtulemus

Eesti Reformierakond 31% 31,3%
Eesti Keskerakond 24,8% 25%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16,8% 16,6%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,1% 8,1%
Eesti 200 7,8% 7,5%
Isamaa 5,2% 5,5%
Erakond Eestimaa Rohelised 2,7% 2,8%
Elurikkuse Erakond 0,8% 0,7%
Eesti Vabaerakond 0,5% 0,3%
Muu 2,3% 2,2%

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4001 inimest ning maksimaalne statistiline viga on maksimaalselt +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest vaid 0,9%.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 18.05-25.05, 25.05-01.06, 01.06-08.06 ja 09.06-16.06 ning nendele vastas kokku 4003 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white