Reformierakond on kindel liider, kuid koalitsiooni toetus ületab opositsiooni toetust

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 33,3%, Keskerakonda 22,1% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 16,5% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 4.-31. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Nädalaga ühegi erakonna toetus märkimisväärselt ei muutunud. Viimaste tulemuste põhjal on taas vähemalt ajutiselt peatunud alates mai lõpust kestnud trend, kus Reformierakonna toetus kasvab ning Keskerakonna toetus kahaneb. Reformierakonna edu Keskerakonna ees on 11,2%.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (8,8%) Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8,4%) ning Isamaa (5,4%).

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44% ja opositsioonierakondi 41,7% vastajatest. Kuigi viimase kolme kuu jooksul on Reformierakond toetus vähehaaval kasvanud ja Keskerakonna toetus liikunud langustrendis, siis püsib koalitsioonierakondade kogutoetus suurem opositsioonierakondade omast. Viimati ületas opositsiooni toetus koalitsiooni oma selle aasta veebruaris.

28.07-25.08

Koondtulemus

04.08-31.08

Koondtulemus

Eesti Reformierakond 33,4% 33,3%
Eesti Keskerakond 21,7% 22,1%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16,9% 16,5%
Eesti 200 8,6% 8,8%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 8,4% 8,4%
Isamaa 5,9% 5,4%
Erakond Eestimaa Rohelised 1,9% 2,1%
Muu 3,2% 3,3%

*Eesti Vabaerakonna ja Elurikkuse Erakonna ühinemine Eesti Tulevikuerakonnaks toimus küsitlusperioodi ajal, mistõttu kajastub uue erakonna toetus koondtulemustes kolme nädala pärast.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning maksimaalne statistiline viga on +/- 1,46%. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (33,3%) ning sellisel juhul on veamäär 1,46%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Isamaa puhul +/-0,7%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest vaid 0,9%. 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 04.08-10.08, 10.08-17.08,  17.08-25.08 ja 25.08-31.08 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white