Reformierakonna populaarsus jätkuvalt kasvab

27.03.2019

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS-i koostöös küsitletakse iganädalaselt inimeste erakondliku eelistust ning reitingute arvutamisel koondatakse viimase nelja nädala küsitlused. Värskeimate tulemuste põhjal on jätkuvalt kõige populaarsem Reformierakond, kelle toetus on valimiste järel liikunud tõusvas trendis. Teisel kohal on Keskerakond, kelle toetus on valimiste järel langenud ning läheneb suhteliselt püsiva toetusega kolmandal kohal olevale EKRE-le.

 

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,3% valijatest. Teisel kohal on Keskerakond, keda toetab 20,9% valimisealisest elanikkonnast. Seega on viimase valmiseelsete reitingutega ning tegelike valmistulemustega võrreldes Reformierakond toetajaid juurde võitnud ning Keskerakond jätkuvalt kaotanud. EKRE-t toetab 17,2% ning nende toetus ei ole märkimisväärselt muutunud. Küllaltki muutumatuna on püsinud ka Isamaa ja SDE toetus, keda toetab vastavalt 10,7% ja 10,2% valmisealistest kodanikest. Veel liigub tõusvas trendis Eesti 200, keda toetab 5,7% valijatest.

 

Iganädalaselt küsitletakse vähemalt 1000 inimest ning iga küsitluse järel pannakse kokku viimase nelja nädala küsitluste koondtulemused, mis teeb valimiks vähemalt 4000. Nelja nädala koondtulemuste presenteerimine andis kõikide valimiseelsete küsitluste seas kõige täpsema tulemuse, erinedes tegelikest valmistulemustest maksimaalselt vaid 0,9%. Viimase nelja nädala koondtulemus sisaldab 25. veebruarist 24. märtsini toimunud küsitluste tulemusi.

 

 

04.02-01.03 Koondtulemus

03.03.2019 Valimistulemused

18.02-15.03 Koondtulemus

25.02-24.03 Koondtulemus

Eesti Keskerakond

24%

23,1%

21,3%

20,9%

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

17,5%

17,8%

17,1%

17,2%

Eesti Reformierakond

29,3%

28,9%

31,1%

31,3%

Isamaa

10,5%

11,4%

10,8%

10,7%

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

10,7%

9,8%

10,8%

10,2%

Erakond Eestimaa Rohelised

2,2%

1,8%

1,9%

1,8%

Eesti Vabaerakond

1,0%

1,2%

0,8%

0,8%

Eesti 200

3,5%

4,4%

4,9%

5,7%

Elurikkuse erakond

0,4%

1,2%

0,8%

0,8%

Muu

0,9%

0,4%

0,3%

0,5%

 

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS enamasti keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele. See tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest ning statistiline viga on +/- 1,55%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

 

 

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 25.02-01.03, 05.03-10.03, 11.03-15.03, 18.03-24.03 ning nendele vastas kokku 4031 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel. 

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white