Sotside toetus on langustrendis

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 29,6%, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 18,6% ja Reformierakonda 17,6% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. veebruarist 4. märtsini ning kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Nädalaga erakondade toetusprotsendid märkimisväärselt ei muutunud. Kõige populaarsem erakond on Isamaa, kelle toetus püsib kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. EKRE jääb Isamaast 11 protsendipunkti kaugusele ning edestab Reformierakonda 1 protsendipunktiga.

Esikolmikule järgnevad SDE (13,8%), Keskerakond (11,4%) ning Eesti 200 (4,9%). Sotside toetus on viimase kolme nädalaga langenud 3,2 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 36,3% ning opositsioonierakondi 59,6% vastajatest.

Toome välja ka viimased ühe nädala tulemused (valim 1000), kuna need erinevad kohati märkimisväärselt viimase nelja nädala tulemustest (valim 4001).

Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Isamaad 29,3%, EKRE-t 19,8% ja Reformierakonda 14,9%. Esikolmikule järgnevad SDE 13%, Keskerakond 12,8% ja Eesti 200 5,8%.

  29.01-23.02.2024

Koondtulemus

05.02-04.03.2024

Koondtulemus

Isamaa 29,6% 29,6%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 18,3% 18,6%
Eesti Reformierakond 18,1% 17,6%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14,7% 13,8%
Eesti Keskerakond 10,6% 11,4%
Eesti 200 4,5% 4,9%
Erakond Parempoolsed 2,2% 2,3%
Erakond Eestimaa Rohelised 1,4% 1,3%
Muu 0,6% 0,5%

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (29,6%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,67%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,79%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 05.02-09.02, 12.02-19.02, 19.02-23.02 ja 26.02-04.03 ning nendele vastas kokku 4001 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white