Viimastel nädalatel on toetust kasvatanud Keskerakond ja kaotanud EKRE

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,1%, Reformierakonda 18,6% ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 15,9% valimisõiguslikest kodanikest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. aprillist 27. maini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Liidrikohal oleva Isamaa ja teisel kohal oleva Reformierakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,9 protsendipunkti võrra. Isamaa edu Reformierakonna ees on 8,5 protsendipunkti ning Reformierakonna edu EKRE ees 2,7 protsendipunkti.

Esikolmikule järgnevad SDE (14,6%), Keskerakond (12,4%) ning Eesti 200 (5,8%). Keskerakonna toetus on nädalaga tõusnud 1,1 protsendipunkti ning viimase nelja nädalaga 2,6 protsendipunkti võrra.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 38,6% ning opositsioonierakondi 55,4% vastajatest.

Toome välja ka viimased ühe nädala tulemused (valim 1002), kuna need erinevad kohati märkimisväärselt viimase nelja nädala tulemustest (valim 4002).

Viimase nädala tulemuste põhjal toetab Isamaad 23,5%, EKRE-t 17,6% ja Reformierakonda 19,4%. Esikolmikule järgnevad SDE 16,2%, Keskerakond 13,3% ja Eesti 200 5,3%.

  22.04-20.05.2024

Koondtulemus

22.04-20.05.2024

Koondtulemus

Isamaa 27,7% 27,1%
Eesti Reformierakond 18,7% 18,6%
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 16,5% 15,9%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14,1% 14,6%
Eesti Keskerakond 11,3% 12,4%
Eesti 200 5,6% 5,8%
Erakond Parempoolsed 3,4% 3,2%
Erakond Eestimaa Rohelised 1,9% 1,5%
Muu 0,8% 1,3%

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad (27,1%) ning sellisel juhul on veamäär +/-1,67%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,88%. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 29.04-06.05, 06.05-13.05, 13.05-20.05 ja 20.05-27.05 ning nendele vastas kokku 4002 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku. Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Loe lisaks

Vaata rohkemarrow right white

Telli uudiskiri

arrow right white